Rutiner för fyllnadsval

Arbetarekommunens styrelse har beslutat om vilka rutiner som ska gälla när någon vill avsäga sig ett politiskt uppdrag och hur fyllnadsval ska ske.

Avsägelse av uppdrag

Den förtroendevalde gör en avsägelse på kommunens e-tjänst och via mejl till sap.sandviken@gmail.com

När avsägelsen kommit

AK-expeditionen meddelar valberedningens ordförande, aktuell nämnd-/styrelseordförande, AK:s ordförande och ordförande i kommunens valberedning.

Ordförande i kommunens valberedning bevakar att avsägelsen inkommit till kommunkansliet.

Information om vakant uppdrag och nomineringstid

Valberedningens ordförande meddelar AK-expeditionen om nomineringstider för aktuellt fyllnadsval. Nomineringstider ska samordnas med tidsplanen för AK:s medlemsmöten.

AK-expeditionen skickar information om detta till föreningar och klubbar med kopia till valberedningen och informationsansvarig.

Informationsansvarig lägger ut informationen på hemsidan.

Nomineringar

Ska mejlas till valberedningens ordförande.

Nominerade ska vara tillfrågade och informerade vad uppdraget innebär samt om Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt punkt 6.2 i Policy för valberedningen.

Nominerad ska också ha fyllt i nomineringsformuläret som finns på hemsidan och AK-expeditionen.

Inför valberedningens förslag

Valberedningen har möten ca en vecka före AK-styrelsemöten, samt om behov uppstår.

Valberedningen kontaktar aktuell nämnd-/styrelseordförande för samråd samt informerar de nominerade om sitt förslag.

Valberedningens förslag

Valberedningen meddelar sitt förslag till AK-expeditionen som ser till att valet tas upp på kommande AK-styrelse och därefter på medlemsmöte.

Ordförande eller ledamot från valberedningen föredrar förslaget på medlemsmötet. Om ingen från valberedningen kan delta meddelas AK: s ordförande.

Medlemsmötets beslut

AK:s sekreterare meddelar medlemsmötets beslut till AK-expeditionen, nämnd-/styrelseordförande och ordförande i kommunens valberedning.

Ordförande i kommunens valberedning ansvarar för att fyllnadsval sker på närmast kommande kommunfullmäktigemöte.

Efter beslut i kommunfullmäktige

AK-expeditionen meddelar den nyvalde om beslutet tillsammans med ytterligare information om att ha ett förtroendeuppdrag.

Nämnd-/styrelseordförande kontaktar snarast den nyvalde med information om kommande s-grupper och sammanträden.

facebook Twitter Email