Nämnder & styrelser

Socialdemokrater i nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026
Uppdaterad 202
2-12-13

Kommunstyrelsen
Peter KärnströmOrdförande
Kerstin AlménOrdinarie
Fredric BergstedtOrdinarie
Linda Pettersson LindOrdinarie
Stefan WigöOrdinarie
Birgitta JohanssonErsättare
Battal BattiErsättare
Signe BrockmanErsättare
Arbetslivsnämnden
Jan Davik1:e vice ordförande
Renate AlménOrdinarie
Conny IngelssonErsättare
Inger Elisson WigöErsättare
Individ- o familjeomsorgsnämnden
Lena Erixon1:e vice ordförande
Mats JohanssonOrdinarie
Åsa MorbergOrdinarie
Pär JanssonOrdinarie
Eva StigebergErsättare
Bo Eriksson GladErsättare
René RantaErsättare
Reza TorkianErsättare
Kultur- o fritidsnämnden
Ulf GillströmOrdförande
Marie LindLedamot
VakantErsättare
Per LundqvistErsättare
Kunskapsnämnden
Lars HaglundOrdinarie
Birgitta JohanssonOrdinarie
Bengt KarlssonOrdinarie
Gebriel AbibErsättare
Marie LindErsättare
Joakim PetterssonErsättare
Omsorgsnämnden
Robert StenOrdförande
Marie FrestadiusOrdinarie
Sven-Olof EvermoOrdinarie
Lena ÅmanErsättare
Per BacklundErsättare
Susanne IngelssonErsättare
V:a G Samhällsbyggnadsnämnd
Carina WesterbergOrdförande
Peter AhlménErsättare
Överförmyndarnämnden
Gunilla GillströmOrdförande
Cecilia DavikOrdinarie
Maj JohanssonErsättare
Krisledningsnämnden
Peter KärnströmOrdförande
Kerstin AlménErsättare
Valnämnden
Gunilla GillströmOrdförande
Lotta HolmströmOrdinarie
Stefan WigöErsättare
Bengt KarlssonErsättare
Kommunrevisionen
Stefan HedinOrdinarie
Göransson Arena AB
Mikael BergOrdförande
Anna NymanErsättare
Högbo Bruk AB
Darlene KärnströmOrdförande
Hans FrestadiusOrdinarie
Renate AlménErsättare
Joakim PetterssonErsättare
Sandvikenenergi AB + dotterbolag
Tomas KärnströmOrdförande
Linda Pettersson LindErsättare
Sandvikenhus AB + dotterbolag
Nils-Erik SvenssonVice ordförande
Susanne IngelssonErsättare
Sandviken Stadshus AB
Kerstin AlménOrdförande
Peter KärnströmVice ordförande
Fredric BergstedtErsättare
Birgitta JohanssonErsättare
facebook Twitter Email