Valmanifest 2019-2022

Läs vårt valmanifest för de kommande fyra åren på svenska och tolv andra språk.
Read our election manifesto in swedish and twelve different languages.

Svenska
Arabiska

Burmesiska

Engelska

Farsi

Finska

Kurmanji

Ryska

Somaliska

Sorani

Thai

Tigrinja

Turkiska

facebook Twitter Email