Regionen

Här kan du se vilka socialdemokrater från Sandviken som är med och styr i Region Gävleborg

Regionfullmäktige
Mona Davik, ledamot
Fredric Bergstedt, ledamot
Lena Åman, ledamot
Robert Sten, ersättare
Linda Petterson Lind, ersättare

Regionstyrelsen
Mona Davik, ersättare
Hälso- o sjukvårdsnämnden
Mona Davik, ledamot
Hållbarhetsnämnden
Fredric Bergstedt, ledamot
Kultur- o kompetensnämnden
Lena Åman, ledamot
Demokratiberedningen
Linda Petterson Lind, ersättare
Företagshälsovårdsnämnden
Kerstin Almén, ledamot
Hjälpmedelsnämnden
Robert Sten, vice ordförande


facebook Twitter Email