Arbetarekommunens styrelse 2023

Patrik Lundqvist Ordförande
Carina Westerberg Vice ordförande
Nils-Erik Svensson Kassör
Signe Brockman Sekreterare
Fredric Bergstedt Studieansvarig
Mona Davik Ledamot
Marie Frestadius Ledamot
Birgitta Johansson Facklig ledare
Robert Sten Ledamot
Bo Eriksson Glad Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Marie Lind Ersättare
Pär Jansson Ersättare
Susanne Ingelsson Ersättare
Kerstin Almén Adjungerad kommunalråd
ombudsman 25%
Peter Kärnström Adjungerad kommunalråd
Renate AlménPeter Ahlmén Revisorer
Lena Åman, Battal Batti Revisorsersättare
VALBEREDNINGEN FÖR OFFENTLIGA UPPDRAG
Lena Broman, Ordförande
Sven-Olof Evermo
Hans Frestadius
Ingrid Hedin-Amrén
Mats Johansson
Lars Haglund
Birgitta P Johansson, facklig ledare
Mona Davik, AK-representant
facebook Twitter Email