Arbetarekommunens styrelse 2024

Ingrid Hedin Amrén Ordförande
Fredric Bergstedt Vice ordförande
Nils-Erik Svensson Kassör
Carina Westerberg Ledamot
Signe Brockman Ledamot
Mona Davik Ledamot
Deljar Dawood Ledamot
Birgitta Johansson Facklig ledare
Robert Sten Ledamot
Anna-Mia Eriksson Lindelöf Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Marie Lind Ersättare
Pär Jansson Ersättare
Lena Åman Ersättare
ADJUNGERADE
Kerstin Almén Kommunalråd/
ombudsman 25%
Peter Kärnström Kommunalråd
Sandra Blomberg Ordf SSU Sandviken
REVISORER
Peter Ahlmén, Susanne Ingelsson Revisorer
Inger Elisson Wigö, Battal Batti  Revisorsersättare
VALBEREDNINGEN FÖR OFFENTLIGA UPPDRAG
Lena Broman, ordförande
Sven-Olof Evermo
Patrik Lundqvist
Monica Jacobsson
Mats Johansson
Lars Haglund
Birgitta P Johansson, facklig ledare
Signe Brockman, AK-representant
facebook Twitter Email