Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till nedanstående poster

Ersättare Högbo Bruk AB (man) 
Ersättare Kultur och fritidsnämnden (kvinna)
Ersättare Sandvikenhus AB (kvinna)
 
Nomineringarna skickas till Lena Broman, valberedningens ordförande, på e-post:lena.broman@edu.sandviken.se Sista dag för nominering är 22 maj.

______________________________________
Nomineringsformulär som ska
lämnas in av samtliga nominerade presidiekandidater

 

facebook Twitter Email