Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till nedanstående poster

 • Ordförande i V:a Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
  För kommande mandatperiod har vi tidigare valt fem män och fyra kvinnor på ordförandeposter, inkl VGS. Med anledning av det föreslår valberedningen att ni i första hand nominerar en kvinna.
  Mejlas senast 10 januari till lena.broman@edu.sandviken.se
 • Ersättare i Valnämnden
  För kommande mandatperiod har vi tidigare valt två kvinnor som ledamöter och en man som ersättare. Med anledning av det föreslår valberedningen att ni i första hand nominerar en man.
  Mejlas senast 10 januari till lena.broman@edu.sandviken.se
 • Nominering till Arbetarekommunens styrelse 2023
  Mejlas senast 29 januari till lena.broman@edu.sandviken.se
 • Nominering till Arbetarekommunens valberedning 2023
  Mejlas senast 29 januari till sap.sandviken@gmail.com

>>>> Läs här vilka poster som är aktuella för omval/nyval på årsmötet<<<<

OBS! De nominerade ska vara tillfrågade och informerade om vad uppdraget innebär!

facebook Twitter Email