Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till nedanstående poster senast 15 oktober

Samtliga nämnder och styrelser ledamöter och ersättare

 • Arbetslivsnämnd
 • Individ- o familjeomsorgsnämnd
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- o fritidsnämnd
 • Kunskapsnämnd
 • Omsorgsnämnd
 • Valnämnden
 • Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
 • Överförmyndarnämnd
 • Högbo Bruk AB
 • Göransson Arena AB
 • Sandvikenenergi AB
 • Sandvikenhus AB
Nomineringarna skickas till Lena Broman, valberedningens ordförande, på e-post:lena.broman@edu.sandviken.se Sista dag för nominering är 15 oktober.

______________________________________
Nomineringsformulär ska
lämnas in av samtliga nominerade presidiekandidater

 

facebook Twitter Email