Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till nedanstående fyllnadsval senast 10 augusti

– Ersättare i Kommunstyrelsen
– Ersättare i Sandviken Energi AB
– Ersättare i Kunskapsnämnden

Nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja samt vara informerade om vad uppdraget innebär samt om ”Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter” enligt punkt 6.2 i Policy för valberedningen.

Den nominerade ska också fylla i Nomineringsformuläret som finns på hemsidan.

Nomineringar och nomineringsformulär skickas till valberedningens ordförande lena.broman@edu.sandviken.se senast 10 augusti

facebook Twitter Email