Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till nedanstående poster

 • En ersättare i Kunskapsnämnden
 • Två ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Mejlas senast 2 april till lena.broman@edu.sandviken.se
  Väljs på medlemsmöte 27 april
 • Nominering av nämndemän till Tingsrätten
  Mejlas senast 30 april till lena.broman@edu.sandviken.se
  Väljs på medlemsmöte 25 maj

OBS! De nominerade ska vara tillfrågade och informerade om vad uppdraget innebär!

facebook Twitter Email