STUDIER


Medlemsutbildning steg 2

OBS! Kort datum anmälan senast 5 november till sap.sandviken@gmail.com

Partidistriktet bjuder ni in till Medlemsutbildning del 2. Den erbjuds alla medlemmar som gått medlemsutbildning del 1.
Kursen genomförs under en helg i internatform med övernattning (lördag-söndag).

Läs mer om medlemsutbildningen på studieportalen www.socialdemokraterna.abf.se

Dag: 18-19 november 2023
Plats: Gävle
Starttid: kl 09:00 (18 nov)
Avslut: kl 16.00 (19 nov)
Deltagaravgift: 500 kr per deltagare (kurskostnad och logi, ej kostnadsersättning)
Logi: För medlemmar som ej bor på kursorten sker logi i dubbelrum som delas med annan kursdeltagare.


MÖTESTEKNIK

”När det är möte måste man hålla sig till en viss ordning. Skälet till det är självklart. Det handlar om demokrati!”

Välkommen att anmäla dig till vår cirkel där vi går igenom mötesteknik. Kursen kommer att gå några söndag eftermiddagar men inga datum är bokade ännu.
Cirkelledare: Monica Jakobsson

Gör en intresseanmälan till sap.sandviken@gmail.com så hör vi av oss när det närmar sig!


GRUNDLÄGGANDE LEDARSKAPSUTBILDNING

Du bjuds härmed in till partiets grundläggande ledarskapsutbildning. Den är riktad till dig som har ett uppdrag i eller åt partiet. Utbildningen kommer att innehålla bland annat:
• Den socialdemokratiska ledarskapsidén
• Självledarskap
• Att jobba med feedback
• Att leda andra
• Lärdomar och insikter

Utbildning är färskvara och det är viktigt att fylla på, uppdatera och reflektera över det egna ledarskapet. I den socialdemokratiska ledarskapsidén kan man läsa följande:

“Vi strävar efter en kultur där människor blir hörda, sedda, respekterade och delaktiga. En kultur som odlar det meningsfulla i det politiska engagemanget. Alla har ansvar för vilken kultur som utvecklas i organisationen. Du som ledare har dock ett särskilt ansvar. Du som har en ledarroll har, genom ditt sätt att vara, en mycket stor påverkan på hur organisationen fungerar. Inte minst genom att sätta gränser och ge stöd för en jämställd organisationskultur. Ditt sätt att vara ledare avgör om partiet är trovärdigt – om det lever upp till sin idé och sin värdegrund”

Vi som håller i utbildningen är Robert Sten och Kerstin Almén. Vi kommer även att bjuda in olika gäster och hoppas på många härliga politiska diskussioner. Utbildningen är kostnadsfri och ligger över en helg lördag-söndag.

Just nu är ingen kurs inbokad men gör en intresseanmälan till sap.sandviken@gmail.com så hör vi av oss när det är datum bestämda.


MEDLEMSUTBILDNING DEL 1

Du bjuds härmed in till partiets medlemsutbildning del 1.
Utbildningen är indelad i tre områden: Vår historia – Vår ideologi – Vår organisation
Vi kommer att ha det centrala kursmaterialet som grund, men skruva på det utifrån vårt lokala behov.

Alla som inte gått del 1 är välkomna! “Gammal” eller ny medlem i Arbetarepartiet Socialdemokraterna. 
Har du fått ett förtroendeuppdrag i en nämnd eller i ett bolag och inte tidigare gått medlemsutbildning del 1 så förväntar vi oss att du deltar. 

Vi som håller i utbildningen är Robert Sten och Kerstin Almén. Vi kommer även att bjuda in olika gäster och hoppas på många härliga politiska diskussioner. Utbildningen är kostnadsfri.

Ingen kurs är inplanerad nu. Om du är intresserad av att delta – hör av dig till sap.sandviken@gmail.com.

facebook Twitter Email