Medlemsavgift

Avgiften är 240 kr/år. Den som är medlem i mer än en förening/klubb betalar ytterligare 60 kr per förening/klubb.

AUTOGIRO
Du kan välja att betala via autogiro med minst 20 kr/månad. När du får ditt inbetalningskort på posten ska du INTE betala utan gå in på socialdemokraterna.se/autogiro och anmäla dig för autogiro. Du kan också göra det via din internetbank, betalarnummer är då ditt personnummer.

Om du saknar Bank-ID kan du skriva ut blanketten på adressen ovan och skicka in den. På baksidan av fakturan kan du läsa mer om autogiro.

REGLER
Medlem måste ha betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar innan ett medlemsmöte för att ha rösträtt eller vara valbar till uppdrag.

Alla betalar samma avgift för sitt partimedlemskap. (Den som har sitt partimedlemskap i S-kvinnor, Tro & solidaritet eller HBT-sossen betalar ingen avgift till partidistrikt eller partiet utan till resp förbund)

Den som inte betalat medlemsavgift är inte ombudsgrundande, har inte rösträtt, kan inte väljas till förtroendeuppdrag för partiet.

facebook Twitter Email