Nämnder & styrelser

Socialdemokrater i nämnder och styrelser mandatperioden 2019-2022
Uppdaterad 202
1-12-31

KOMMUNSTYRELSEN  
Peter Kärnström Ordf
Kerstin Almén Vice ordf
Fredric Bergstedt Ledamot
Anncharlott Eimasdotter Ledamot
Mikael Berg Ledamot
Signe Brockman Ledamot
Stefan Wigö Ersättare
Birgitta P Johansson Ersättare
Johan Sällström Esättare
Lena Erixon Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Renate Almén Ersättare
ARBETSLIVSNÄMNDEN  
Mona Davik Vice ordf
Morgan Hanning Ledamot
Renate Almén Ledamot
Jonas Söderberg Ledamot
Sawsan Hatem Ersättare
Patrik Almén Ersättare
Inger Elisson Wigö Ersättare
Carl-Axel Pettersson Ersättare
INDIVID O FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN
Hans Frestadius Ordf
Lena Erixon Ledamot
Pär Jansson Ledamot
Åsa Morberg Ledamot
Mattias Åsell Backlund Ledamot
Maria Engblom Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Bo Eriksson Glad Ersättare
KULTUR O FRITIDSNÄMNDEN  
Ulf Gillström Vice ordf
Birgitta Johansson Ledamot
Andreas Almén Ledamot
Marie Lind Ledamot
Lars Holst Ersättare
Kjerstin Lundblad Ersättare
Conny Ingelsson Ersättare
Wivianne Hahne Ersättare
KUNSKAPSNÄMNDEN  
Lars Karlsson Ordf
Linda Pettersson Lind Ledamot
Jan Davik Ledamot
René Ranta Ledamot
Mikael Berg Ersättare
Birgitta Johansson Ersättare
Kalle Bergdahl Ersättare
Marie Frestadius Ersättare
OMSORGSNÄMNDEN  
Robert Sten Ordf
Maj Johansson Ledamot
Johan Sällström Ledamot
Karin Eriksson Ledamot
Sven-Olov Evermo Ersättare
Walaa Jbarah Ersättare
Stefan Wigö Ersättare
Susanne Svengren Ersättare
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  
Carina Westerberg Ordf
Peter Ahlmén Ersättare
HÖGBO BRUK  
Renate Almén Vice ordf
Lars Holst Ledamot
Inger Elisson Wigö Ersättare
Johan Sällström Ersättare
GÖRANSSON ARENA AB  
Håkan Stadin Ordf
Marie Lind Ledamot
Peter Rydstrand Ersättare
Darlene Kärnström Ersättare
SANDVIKEN ENERGI AB  
Tomas Kärnström Ordf
Marie Frestadius Ledamot
Per Lundqvist Ersättare
Margareta Wigren Ersättare
SANDVIKENHUS AB  
Lena Åman Ordf
Nils-Erik Svensson Ledamot
Sawsan Hatem Ersättare
Fredric Bergstedt Ersättare
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
Gunilla Gillström Ordf
Gun Sundman Ersättare
VALNÄMNDEN  
Gunilla Gillström Ordf
Åke Söderman Vice Ordf
Signe Brockman Ersättare
Stefan Wigö Ersättare

facebook Twitter Email