Arbetarekommunens medlemsmöte

Alla medlemmar kallas till möte tisdag 24 maj kl 18.30
Lokal: Folkets Hus, Sandviken

På agendan:

facebook Twitter Email