Ökad tillgänglighet och upplevelse av Kanalen

FRÅN SANDVIKENS KOMMUNS HEMSIDA
Underhåll och åtgärdsplan för ökad tillgänglighet och upplevelse av Kanalen under 2022
Med jämna mellanrum får kommunen medborgarförslag och andra åsikter i och kring Kanalens utveckling. Dessa förslag ska tas hänsyn till i en tydligare åtgärdsplan, för att ta tillvara vårt kulturarv men också för att tydliggöra planen framåt för Kanalen.

Det behövs åtgärder av underhållskaraktär på kort sikt, som ska presenteras och utföras under år 2022. En plan på lång sikt ska också tas fram som innehåller underhåll, trygghetsskapande åtgärder, tillgänglighet, utsmyckning och övriga relevanta aspekter. Viktiga aspekter i framtagande av planen är hur vi utvecklar kanalen framåt med hänsyn till det kulturhistoriska arvet, men också hur vi utvecklar Kanalen ur ett inkluderande perspektiv.

Utifrån det har Kommunstyrelsen beslutat att:

  • anslå 1 000 tkr för åtgärder av underhållskaraktär vid Kanalen under 2022
  • förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten och upplevelsen runt Kanalen ska presenteras under april 2022
  • en långsiktig underhålls- och utvecklingsplan för kanalen ska presenteras senast november 2022
facebook Twitter Email