Patrik Lundqvist

Ordförande har ordet

Hejsan kamrat!

Här kommer några ord från mig om vår mötesverksamhet under våren och om valåret som nu är i full gång, med förberedelser och framtagande av valprogram och kandidater.

Än är inte pandemin över tyvärr, vi är nu mitt i en snabb smittspridning av covid-19-varianten omikron och arbetarekommunen känner sig därför tvungna att återgå till helt digitala möten igen. Vi har en förhoppning att det här ska vara en kort period och att vi så snart som möjligt ska kunna träffas igen för att ha medlemsmöten och aktiviteter runt om i kommunen. Men som det ser ut nu vet vi, precis som alla andra, väldigt lite om hur det här kommer att slå. Hittills verkar det ju tack och lov som att det är en mildare variant, men trots det så blir många inlagda på sjukhus och än fler sjukskrivna vilket ju är ett problem för många verksamheter och samhället i stort. Vi återkommer så klart med mer information när vi återigen kan börja samlas.

Vi går nu in i ett valår, som i sig är intressantare än på länge. På de kommande medlemsmötena kommer vi att arbeta med och fastställa det program vi ska gå till val på i höst. Naturligtvis får vi anpassa arbetssättet till rådande läge, men ambitionen är att vi kommer att diskutera det åtminstone en gång samlat på plats för att kunna göra det så bra som möjligt. På medlemsmötet i januari börjar vi med en tillbakablick på det vi gick till val på senast, för att därifrån ta avstamp mot framtiden.

Så ta gärna chansen att tycka till om de fel och brister du såg senast, vad kan vi göra bättre, vad som var bra och bör utvecklas vidare. Om du inte kan komma på medlemsmötena så mejla gärna dina tankar till sap.sandviken@gmail.com. Vårt Valmanifest 2019–2022 finns här: sapsandviken.se/var-politik/valmanifest

För partiets del går det rätt bra just nu och inför valåret pekar det mesta uppåt. Men vi vet ju att det är långt kvar innan vi kan fira, och vi har ett hårt arbete framför oss. Nu är det upp till oss att se till att vi kan ta vara på att det skifte som den senaste tidens kriser i välfärden och ekonomin också kan användas för att skapa ett starkare samhälle, öka investeringarna i morgondagen och fördela de resurser som finns rättvisare. Pandemin och hanteringen av den har medfört en öppning för att ändra den allt för strama finanspolitiken, den kan inte lämnas över till borgare som använder det för att stöpa om med skattesänkningar och ökade marknadslösningar.

Magdalena har kommit i gång bra som statsminister och har både fått hantera energikris, med ett välkommet stöd för de hushåll som nu sett elräkningen skjuta i höjden, och vapenskrammel i närområdet. Två saker som nog hänger ihop eftersom Putin och Ryssland troligen strypt tillgångarna på gas som ett maktmedel mot Europa, vilket varit del i uppgången av elpriserna.

Så vi har alla möjligheter nu att öka stödet för våra idéer, vinna valet och se till att behoven av smärtsamma kompromisser för att få igenom det vi vill blir så litet som möjligt, både här hemma i kommunen och i riksdagen. Det här valet kan också bli det val som begraver nyliberalismen och ger oss en ny väg framåt med rejält socialdemokratiskt jämlikt samhällsbygge, slutet för stölderna ur välfärden, och ett stopp för de ökande klyftorna som sliter isär landet.

Med de orden önskar jag dig en fin vår, och hoppas att vi ses på något möte framöver. Du behövs för att vi ska klara av att vända utvecklingen!

Patrik Lundqvist, Ordförande Socialdemokraterna Sandviken

facebook Twitter Email