Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

Ersättare i Arbetarekommunens styrelse

Sista nomineringsdag 7 september 2020

Nomineringar lämnas till sap.sandviken@gmail.com
Ange Nominering i Ärendefältet

_____________________________________________________________________

facebook Twitter Email