Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

  • Ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Ersättare i Kunskapsnämnden

Sista nomineringsdag 15 mars 2020
Nomineringar lämnas till sap.sandviken@gmail.com
Ange Nominering i Ärendefältet
_____________________________________________________________________

  • Ledamöter och ersättare till Arbetarekommunens styrelse
    Läs mer här

Sista nomineringsdag 20 februari 2020
Nomineringar lämnas till lena.broman@edu.sandviken.se
Ange Nominering i Ärendefältet

Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering om det inte lämnats tidigare.

______________________________________________________________________________

facebook Twitter Email