Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

  • Ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Ersättare i Kunskapsnämnden

Sista nomineringsdag 15 mars 2020
Nomineringar lämnas till sap.sandviken@gmail.com
Ange Nominering i Ärendefältet
_____________________________________________________________________

facebook Twitter Email