Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

  • En ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen
  • Ersättare till Anna och Per Berggrens stiftelse Järbo Kommun
  • Ordinarie ledamot till Järbo Folkets Husförening

Nomineringar lämnas senast 22 september till sap.sandviken@gmail.com.
Val sker på medlemsmötet 26 september.

Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering om det inte lämnats tidigare.

______________________________________________________________________________

facebook Twitter Email