Aktuella nomineringar

LEDAMOT I HÖGBO BRUK AB

Vi vill ha in nomineringar till en ordinarie ledamot i Högbo Bruk AB för resterande period.
Vi vet att det här är väldigt tätt inpå men nomineringar behöver vara oss tillhanda senast söndagen den 25 november till sap.sandviken@gmail.com.
Beslut tas sedan på medlemsmötet den 29 november.
Vid eventuella frågor kan ni kontakta expeditionen eller valberedningens ordförande lena.broman@edu.sandviken.se

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I NÄMNDER OCH STYRELSER

Sista nomineringsdag 15 oktober 2018
Nomineringarna ska vara expeditionen tillhanda via mejl till:  sap.sandviken@gmail.com. Ange Nominering i ärendefältet.

Underpunkter innebär att man måste sitta i den övre nämnden/styrelsen för att ha dessa uppdrag. På kommunens hemsida kan du hitta alla som har dessa uppdrag idag.

 • Kommunstyrelsen
  • Sandvikens Stadshus AB
 • Arbetslivsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Kunskapsnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Högbo Bruk AB
 • Göransson Arena AB
 • Sandviken Energi AB
  • Sandviken Energi Elnät AB
  • Bångbro Kraft AB
  • Sandviken Energi Vatten AB
 • Sandvikenhus AB
  • Sandvikens Specialfastigheter
  • Knuten Fastigheter AB
  • Sandviken Nyttofastigheter AB
 • Krisledningsnämnd
 • Nämndemän Tingsrätten (ska ej nomineras nu utan 2019)
 • Gästriklands Vattenvårdsförening
 • Gästrike Återvinnare (måste vara ledamot eller ersättare i fullmäktige)
 • Gästrike Räddningstjänstförbund (måste vara ledamot eller ersättare i fullmäktige)
 • Sandvikens Folkets Hus-förening
 • Järbo Folkets Hus-förening
 • Nämnden för Anna och Per Berggrens stiftelse för Järbo kommun
 • CE Löfs Donationsfond

REGIONUPPDRAG

Sista nomineringsdag 30 oktober 2018
Övriga uppdrag som väljs av regionfullmäktige efter allmänt val

 • Regionråd
 • Regionstyrelse ledamot/ersättare/ordförande/ v ordförande
 • Hållbarhetsnämnden ledamot/ersättare/ordförande/ v ordförande
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden ledamot/ersättare/ordförande/ v ordförande
 • Kultur- och kompetensnämnden ledamot/ersättare/ordförande/ v ordförande
 • Patientnämnden ledamot/ersättare
 • Arkiv Gävleborg ledamot/ersättare
 • Arkiv Gävleborg revisor/revisorsersättare
 • Demokratiberedning ledamot/ersättare
 • Folktandvården Gävleborg AB ledamot/ordf/v ordf
 • Folktandvården Gävleborg AB revisor/revisorsersättare
 • Folkteatern ledamot/ersättare/ordf
 • Folkteatern revisor/revisorsersättare
 • Företagshälsovårdsnämnden ledamot/ersättare/ordf
 • Gästrike Hälsinge hembygdsförbund ledamot
 • Gävleborgs läns teaterförening ledamot
 • Gävle övervakningsnämnd ledamot
 • Hälsinglands museum ledamot/ersättare
 • Hälsinglands museum revisor/revisorsersättare
 • Regionens revisorer revisor/ordförande/ v ordförande
 • Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län ledamot/ordf
 • Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län revisor
 • Stiftelser förvaltade av region Gävleborg revisor

Nomineringarna ska vara expeditionen tillhanda via mejl till: sap.sandviken@gmail.com. Ange Nominering i ärendefältet

NOMINERINGSANVISNINGAR INFÖR VALÅRET 2018

Läs om alla nomineringar till kommunala förtroendeuppdrag i valberedningens nomineringsanvisningar 2018
Nomineringsformuläret för alla nominerade ska lämnas in i samband med nominering.

__________________________________________________________________________________________

facebook Twitter Email