Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster

  • Arbetarekommunens styrelse
    Nomineringar lämnas senast 4 februari
    Läs mer här
    _______________________________________________
  • Ersättare till Anna och Per Berggrens stiftelse Järbo Kommun
  • Ordinarie ledamot till Järbo Folkets Husförening
  • Kvinnlig ersättare till Individ- och familjeomsorgsnämnden

Nomineringar lämnas senast 24 februari till sap.sandviken@gmail.com
Beslut tas på medlemsmötet 28 februari.

Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering o det inte lämnats tidigare.

______________________________________________________________________________

facebook Twitter Email