Aktuella nomineringar

12 aug 2018
Ledamot i Arbetarekommunens valberedning

26 aug 2018
Ledamot i Arbetslivsnämnden
Ersättare i Arbetslivsnämnden

15 oktober 2018
Nominering av ledamöter och ersättare i samtliga nämnder och styrelser.

Nomineringarna ska vara expeditionen tillhanda senast på datum som nämns ovan.
Maila till: sap.sandviken@gmail.com
Ange Nominering i ärendefältet

NOMINERINGSANVISNINGAR INFÖR VALÅRET 2018

Läs om alla nomineringar till kommunala förtroendeuppdrag i valberedningens nomineringsanvisningar 2018
Nomineringsformuläret för alla nominerade ska lämnas in i samband med nominering.

__________________________________________________________________________________________

facebook Twitter Email