Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

  • Vice ordförande Högbo Bruk AB
  • Ersättare Kultur- & fritidsnämnden

  Sista nomineringsdag 8 december

  • Ombud till distriktskongressen och ledamöter i distriktsstyrelsen
   Läs mer här

  Sista nomineringsdag 22 december

  • Ledamöter och ersättare till Arbetarekommunens styrelse

  Sista nomineringsdag 2 februari 2020

  Nomineringar lämnas till sap.sandviken@gmail.com
  Ange Nominering i Ärendefältet

Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering om det inte lämnats tidigare.

______________________________________________________________________________

facebook Twitter Email