Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

Nominering av:

  • 2 ersättare i Kunskapsnämnden
  • 1 ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden

ska lämnas till sap.sandviken@gmail.com senast 25 augusti.
______________________________________________________________________________

  • Ersättare till Anna och Per Berggrens stiftelse Järbo Kommun
  • Ordinarie ledamot till Järbo Folkets Husförening

Nomineringar lämnas senast 25 augusti till sap.sandviken@gmail.com

Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering om det inte lämnats tidigare.

______________________________________________________________________________

facebook Twitter Email