Aktuella nomineringar

Valberedningen vill ha in nomineringar till följande poster:

 • Ledamöter och ersättare till Arbetarekommunens styrelse
  Läs mer här

Sista nomineringsdag 2 februari 2020

 • Nomineringar lämnas till sap.sandviken@gmail.com
  Ange Nominering i Ärendefältet
 • Nomineringsformuläret ska alltid lämnas in i samband med nominering om det inte lämnats tidigare.

  ______________________________________________________________________________

  facebook Twitter Email