Aktuella nomineringar

Det är dags att nominera till ett par fyllnadsval, AK-styrelsen och alla poster inför valet 2018.

  • 4 februari 2018
   Nominering till Arbetarekommunens styrelse
   Nominering till Arbetarekommunens valberedning
  • 11 februari 2018
   Nominering till kommunfullmäktigelistan
   Nominering till kommunalrådskandidater
  • 18 februari 2018
   Vice ordförande i Sandvikenhus AB
   Ersättare i Individ och familjeomsorgsnämnden
   (tänk på könsfördelningen, gärna en kvinna då det är flest män från S i nämnden)
  • 15 april 2018
   Nominering av presidiekandidater i nämnder och styrelser
  • 15 oktober 2018
   Nominering av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Nomineringarna ska vara valberedningens ordförande Lena Broman tillhanda senast på datum som nämns ovan.
Maila till: lena.broman@edu.sandviken.se

NOMINERINGSANVISNINGAR INFÖR VALÅRET 2018

Läs om alla nomineringar till kommunala förtroendeuppdrag i valberedningens nomineringsanvisningar 2018
Nomineringsformuläret för alla nominerade ska lämnas in i samband med nominering.

__________________________________________________________________________________________

ARBETAREKOMMUNENS STYRELSE & VALBEREDNING

Nomineringar till AK-styrelsen skall vara valberedningens ordförande Lena Broman tillhanda senast 4 februari 2018 på mailadress: lena.broman@edu.sandviken.se

Nomineringar till AK:s valberedning 2018 skall vara expeditionen tillhanda senast 4 februari 2018 OBS till mejladress: sap.sandviken@gmail.com. Dessa poster beslutar vi om på Arbetarekommunens årsmöte söndag 18 mars 2018

Arbetarekommunens styrelse

Namn Period Kommentar
Ordförande: Stefan Hedin 2 år Nyval/Omval
Kassör Nils-Erik Svensson 2 år Kvarstår 1 år
Ledamöter Signe Brockman 2 år Kvarstår 1 år
Morgan Hanning 2 år Kvarstår 1 år
Birgitta Johansson 2 år Kvarstår 1 år
Lena Åman 2 år Kvarstår 1 år
Sven-Olof Evermo 2 år Nyval/Omval
Ingrid Amrén Hedin 2 år Nyval/Omval
Robert Sten 2 år Nyval/Omval
Ersättare Åsa Persson 1 år Nyval/Omval
Mahbod Beigi 1 år Nyval/Omval
Hans-Erik Eriksson 1 år Nyval/Omval
Anna Frestadius 1 år Nyval/omval
Carina Westerberg 1 år Nyval/omval
Revisorer Margareta Wigren 1 år Nyval/Omval
Gunnar Fahlander 1 år Nyval/Omval
Åke Söderman 1 år Nyval/Omval
Revisorersättare Renate Almén 1 år Nyval/Omval
Jerry Hämäläinen 1 år Nyval/Omval
Tomas Kärnström 1 år Nyval/Omval

Valberedning för offentliga uppdrag och till interna uppdrag i AK

Period Kommentar
Ordförande: Lena Broman 2 år Nyval/omval
Ledamöter: Johan Sällström 2 år Kvarstår 1 år
Anncharlott Eimasdotter 2 år Kvarstår 1 år
Arne Wigren 2 år Kvarstår 1 år
Lars Holst 2 år Nyval/omval
Christina Nordstrand 2 år Nyval/omval

I valberedningen ingår också en ledamot ur Arbetarekommunens fackliga utskott och 1 representant från Arbetarekommunen.

facebook Twitter Email