Arbetarekommunens styrelse

Patrik Lundqvist Ordförande
Vice ordförande
Nils-Erik Svensson Kassör
Signe Brockman Sekreterare o infoansvarig
Fredric Bergstedt Studieansvarig
Carina Westerberg Ledamot
Åsa Persson Ledamot
Birgitta Johansson Ledamot
Robert Sten Ledamot
Hans-Erik Eriksson Ersättare
Marie Frestadius Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Marie Lind Ersättare
Mikael Berg Ersättare
Kerstin Almén Adjungerad kommunalråd
Peter Kärnström Adjungerad kommunalråd
Margareta WigrenÅke Söderman, Gunnar Fahlander Revisorer
Renate AlménPeter Ahlmén, Pär Jansson Revisorsersättare
Lena Broman, Ordförande
Anncharlott Eimasdotter
Åke Söderman
Lars Holst
Ingrid Hedin-Amrén
Ulf Gillström
Åsa Persson (facklig ledare)
Nils-Erik Svensson AK-representant
Valberedningen för offentliga och partiuppdrag
facebook Twitter Email