Möten & aktiviteter i S-föreningar & klubbar

Medlemsmöte Seniorklubben

Torsdag 19 september, kl 14.00 – 16.00 på ABF i Folkets Hus Sandviken, lokal Storsjön.

Hösten har börjat efter en varm avslutning på augusti och då är det dags för oss att börja med föreningsverksamheten igen.

Styrelsen för Seniorklubben hade ett möte i juni där vi påbörjade en diskussion om vilken verksamhet vi ska bedriva, vilka frågor som känns extra viktiga för oss och vad vi kan erbjuda för aktiviteter för att vara betydelsefulla för våra medlemmar.

Vi vill ju gärna bli fler medlemmar och måste då kunna erbjuda verksamheter som lockar fler att delta och gör att vi kan påverka utvecklingen i samhället.

En aktuell fråga som påverkar äldre medborgare är den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen och det blir ett av våra teman detta möte.

Frågor på mötet blir därför:
1. Teknisk utveckling i äldreomsorgen – vad betyder det för oss?
Robert Sten, ordförande i omsorgsnämnden medverkar och berättar
2. Idéer om framtida verksamhet – vi diskuterar mötesinslag, studieresor och andra aktiviteter vi kan anordna
3. Nomineringar till fyllnadsval
4. Övriga frågor

Välkomna, vi bjuder på fika!
Styrelsen

Medlemsmöte Södra s-föreningen

Torsdag 19 september kl 18.30
Plats: Äldreboendet Kremlan i Södra Björksätra.

Ett år har gått efter det senaste valet i Sverige. Det har varit ett turbulent år nationellt men även i Sandviken har vi fått stora förändringar med nya samarbetspartier för vår del.

Vad det innebär är för tidigt att analysera nu men helt klart är maktförhållande förändrade så det är svårare att veta vilken politik som kan föras i vår kommun.

En av våra största frågor är det pågående arbetet omkring ”Skola 2025” där beslut ska fattas någon gång i början på nästa år. Vi har sett många synpunkter omkring denna fråga i media men inga tydliga ställningstaganden från något parti ännu.

På detta möte ska vi därför diskutera:
”Skola 2025”
– Vad tycker vi själva som medlemmar i Socialdemokratiska partiet?
– Hur och när ska vi ta ställning?

Utöver denna avgörande fråga tar vi upp nomineringar till fyllnadsval och eventuellt någon annan aktuell fråga.

Välkommen! Vi bjuder på fika!

Styrelsen Södra S-föreningen

Ovansjö s-förening

MEDLEMSMÖTEN

22 augusti, 25 september, 24 oktober, 21 november, 18 december
kl 18.00 på Birgittagården, Kungsgården

MEDLEMSMÖTEN

Torsdag 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november kl 17.00
Lokal: ABF, Folkets Hus, vån 4

MÖTESPLAN 2019

Styrelsemöten:
15 augusti, 10 oktober, 5 december
kl 17.30-19.30
Lokal: ABF, Folkets Hus

Medlemsmöten:
15 september, 20 oktober, 15 december
kl 15.00-18.00
Lokal: ABF, Folkets Hus

facebook Twitter Email