Möten & aktiviteter i S-föreningar & klubbar

Årsmöte Seniorklubben

Onsdag 19 februari kl 14.00
Smedsgårdens annex Malmgatan 11, Gamla bruket

På dagordningen står följande ärenden:

 • Pär Jerfström, Sandvikens nya kommundirektör medverkar och berättar lite om sig själv och aktuella frågor i kommunen
 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Val till Seniorklubbens styrelse
 • Val av valberedning
 • Aktiviteter under 2020
 • Övriga frågor
 • Avslutning

Nomineringar för de val som ska göras skickas till Arne Wigren eaw@hotmail.se eller på telefon 070-6643414

Välkomna, vi bjuder på kaffe och semla!
Styrelsen/Åke Söderman

ÅRSMÖTE Södra s-förening

Onsdag 12 februari kl 18.30
Smedsgårdens annex Malmgatan 11

På dagordningen står följande ärenden:

 • Henning Eneström medverkar, om Göranssonska fondernas satsning på Hedåsen
 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Verksamhetsplan för Södra 2020
 • Val till Södras styrelse
  Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Avslutning

Nomineringar för de val som ska göras skickas till lena.aman@sandviken.se

Välkomna, vi bjuder på kaffe och semla!
Styrelsen/Jenny Bäckman

Sätra s-förening

Medlemsmöten första onsdagen varje månad
kl 17.00 (ej januari 2020) på Stillbergs väg 1 i Säljan. 
5 februari, 4 mars o s v.

Vi har ett samtal om aktuella socialdemokratiska frågor. Välkomna!

MEDLEMSMÖTEN

Torsdag 16 januari, 27 februari, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november kl 17.30
Lokal: Rum 377, Folkets Hus

MEDLEMSMÖTEN

Torsdag 16 januari, 27 februari, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober och 26 november kl 17.00
Lokal: ABF, Folkets Hus, vån 4

Välkommen!

facebook Twitter Email