Möten & aktiviteter i S-föreningar & klubbar

ÅRSMÖTE

Torsdag 31 januari kl 18:00

ABF, Folkets Hus vån 4

Södra S-förening

ÅRSMÖTE

Onsdag 13 februari kl 18.30

Karl Johangårdarna, Sätragatan 62, Björksätra
På dagordningen står följande ärenden:

  • Verksamhetsberättelse 2018
  • Val till Södras styrelse

— Fyllnadsval ordförande – 1 år
— 3 ledamöter – 2 år (I tur att avgå: Åke Söderman, Kerstin Almén och Jan Davik. Kvarstående 1 år: Ylva Åström ledamot.
— 5 ersättare – 1 år (I tur att avgå: Gunnar Fahlander, Elisabeth Lindelöf, Jenny Bäckman, Linnea Engman och Åsa Persson

  • Val av valberedning (nuvarande Anna Nyman och Lena Erixon
  • Aktiviteter i Södra 2019
  • EU-parlamentsvalet 26 maj 2019

Nomineringar för de val som ska göras skickas till anna.nyman@svenskakyrkan.se

Välkomna, vi bjuder på fika!

Styrelsen/Hans Lundgren

ÅRSMÖTE

Onsdag 20 februari kl 14.00

Lokal: ABF, Folkets Hus, vån 4

ÅRSMÖTE

Onsdag 13 februari kl 18.00

Lokal: ABF, Folkets Hus, vån 4

facebook Twitter Email