Nämnder & styrelser

Socialdemokrater i nämnder och styrelser mandatperioden 2019-2022

KOMMUNSTYRELSEN  
Peter Kärnström Ordf
Kerstin Almén Vice ordf
Tommy Johansson Ledamot
Anncharlott Eimasdotter Ledamot
Mikael Berg Ledamot
Signe Brockman Ledamot
Fredric Bergstedt Ersättare
Birgitta P Johansson Ersättare
Nihad Ibrahim Esättare
Lena Erixon Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Jenny Bäckman Ersättare
ARBETSLIVSNÄMNDEN  
Mona Davik Vice ordf
Morgan Hanning Ledamot
Renate Almén Ledamot
Jonas Söderberg Ledamot
Sawsan Hatem Ersättare
Patrik Almén Ersättare
Inger Elisson Wigö Ersättare
Carl-Axel Pettersson Ersättare
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  
Carina Westerberg Ordf
Peter Ahlmén Ersättare
INDIVID O FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN
Hans-Olov Frestadius Ordf
Lena Erixon Ledamot
Pär Jansson Ledamot
Åsa Morberg Ledamot
Mattias Åsell Backlund Ledamot
Vakant Ersättare
Reza Torkian Ersättare
Sofia Tano Ersättare
KULTUR O FRITIDSNÄMNDEN  
Ulf Gillström Vice ordf
Birgitta Johansson Ledamot
Andreas Almén Ledamot
Frida Larsson Ledamot
Lars Holst Ersättare
Kjerstin Lundblad Ersättare
Anders Ericsson Lindelöf Ersättare
Marie Lind Ersättare
KUNSKAPSNÄMNDEN  
Lars Karlsson Ordf
Linda Pettersson Lind Ledamot
Jan Davik Ledamot
René Ranta Ledamot
Mikael Berg Ersättare
Vakant Ersättare
Ismathulla Baig Ersättare
Vakant Ersättare
OMSORGSNÄMNDEN  
Robert Sten Ordf
Jenny Bäckman Ledamot
Johan Sällström Ledamot
Karin Eriksson Ledamot
Sven-Olov Evermo Ersättare
Walaa Jbarah Ersättare
Stefan Wigö Ersättare
Maj Johansson Ersättare
HÖGBO BRUK  
Anna-Mia Eriksson Lindelöf Vice ordf
Bengt-Erik Olsson Ledamot
Inger Elisson Wigö Ersättare
Johan Sällström Ersättare
GÖRANSSON ARENA AB  
Håkan Stadin Ordf
Marie Lind Ledamot
Peter Rydstrand Ersättare
Darlene Kärnström Ersättare
SANDVIKEN ENERGI AB  
Tomas Kärnström Ordf
Marie Frestadius Ledamot
Per Lundqvist Ersättare
Margareta Wigren Ersättare
SANDVIKENHUS AB  
Lena Åman Ordf
Nils-Erik Svensson Ledamot
Sawsan Hatem Ersättare
Fredric Bergstedt Ersättare
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
Gunilla Gillström Ordf
Gun Sundman Ersättare
VALNÄMNDEN  
Gunilla Gillström Ordf
Åke Söderman Vice Ordf
Annlis Olsson Ersättare
Stefan Wigö Ersättare

facebook Twitter Email