En kommun som växer

Tillsammans ska vi skapa en kommun som växer

  • En levande landsbygd och ett levande centrum utvecklar kommunen
  • Medborgarnas åsikter ska tillvaratas genom en utvecklad medborgardialog
  • Vi ska utveckla attraktiva bostadsområden som möter framtidens krav på boende
  • Vi ska stödja initiativ för att bygga ut fiber på landsbygden
  • Det offentliga ska vara ledande i jämställdhetsarbetet

 

Sandviken är en levande industri och kulturkommun som växer.  Här kan människor utvecklas och leva ett väl fungerande liv med gemenskap, framtidstro, god service och välfärd med hög kvalitet.

En viktig faktor för kommunens framtid är att människors åsikter tas tillvara genom förbättrad medborgardialog. Beslut som tas i kommunens verksamheter ska prövas utifrån jämlikhets- jämställdhets- och barnperspektiv samt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

God samhällsplanering är att blanda olika boendeformer som svarar upp mot de behov som finns. Hyresrätter ger människor möjlighet att flytta till jobb, ger äldre tillgång till en tillgänglig bostad och unga en möjlighet att flytta hemifrån och få ett eget liv.

IT och bredband har betydelse för hela kommunens utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Människor och influenser från världens alla hörn har alltid berikat vår vardag. Idag är Sandviken ett mångkulturellt samhälle där företag och offentlig sektor har möjlighet att rekrytera arbetskraft med skilda erfarenheter och kunskaper. I ett mångkulturellt samhälle har vi alla möjlighet att möta världen på hemmaplan.

facebook Twitter Email