Arbete

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag

  • Vi ska bygga ut vuxenutbildningen med fokus på bristyrken
  • Långtidsarbetslösa unga som kan jobba ska erbjudas aktiviteter som leder till jobb
  • Vi ska bidra med kompetens till framtidens arbetsmarknad
  • Det ska vara enkelt för företag att etablera och utveckla verksamhet i Sandviken
  • Vi ska ställa krav på praktikplatser vid upphandlingar

 

Vi socialdemokrater vill leva i ett samhälle där vi har höga förväntningar på varandra och hjälps åt, där alla tar ansvar och känner sig trygga. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden.

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift och vårt mål är arbete åt alla. Ett arbete ger egen inkomst, gemenskap och utveckling och är en positiv och viktig nyckel till att styra över sitt liv.

Vi vill ha ett samhälle där alla kan bidra och därmed möjliggöra och finansiera en gemensam välfärd av högsta kvalitet – ett samhälle som håller ihop och som värnar en ökad jämlikhet. För att säkra välfärden behöver Sverige en politik för fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar.

Vi socialdemokrater vill stärka och utveckla de lokala förutsättningarna för befintligt näringsliv och nyföretagande. Vi vill att kommunen och dess bolag ska ge bra service och skapa goda förutsättningar för företag som vill etablera och utveckla sig i Sandviken. Samarbete och bemötande är viktiga framgångsfaktorer som vi prioriterar

Idag ser vi att vårt arbetsliv är flexibelt och att det förändras snabbt. Sverige har stora ungdomskullar och många som snart ska gå i pension. Vi vill ge alla en chans att komma tillbaka till arbetslivet och en möjlighet att ta de nya jobb som växer fram.

För att säkerställa bättre matchning mellan utbildning och arbetslivets kompetensbehov krävs aktiv samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och olika utbildningsaktörer. Praktikplatser är en viktig del för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och med rätt utbildning kan vi lösa generationsväxlingen.

facebook Twitter Email