Tomas Kärnström

Tomas är ordförande för Sandviken Energi AB. Vad vill han med bolaget framåt och varför röstar han på Socialdemokraterna?

Läs mer

P4-debatt S & SD

Lyssna på P4:s debatt mellan Peter Kärnström (S) och Per Kihlgren (SD)

Läs mer

Svar på Thomas uppmaning till politiker

Svar på Thomas uppmaning till politiker i Sandvikens kommun: Dags att ge tillbaka till oss i ytterområdena!

Läs mer

Håkan Stadin

Håkan är ordförande i styrelsen för Göransson Arena AB.

Läs mer

Gunilla Gillström

Gunilla är nu ordförande för Överförmyndarnämnden i Sandviken.

Läs mer

Lars Karlsson

Lars är idag vice ordförande i Kunskapsnämnden och kandiderar till ordförande nästa mandatperiod.

Läs mer

Mona Davik

Mona är ordförande i Arbetslivsnämnden för Socialdemokraterna i Sandviken och kandiderar också till nästa mandatperiod.

Läs mer

Handslag mellan S i Gävleborg & Kommunal Mitt

Socialdemokraterna i Gävleborg och Kommunal Mitt är överens, tryggheten och möjligheten att påverka sin situation på jobbet måste öka.

Läs mer

Elev – välkommen till oss!

Ska du delta i skolvalet? Välkommen till oss i Sosserian på Köpmangatan 10 i Sandviken.

Läs mer

Robert Sten

Lyssna på Roberts tankar om framtidens omsorg

Läs mer
facebook Twitter Email