Vi bygger landet Kongress 2021 Göteborg 3-7 november

Följ partikongressen!

KONGRESSIDAN

Från Sandviken är Kerstin Almén och Peter Kärnström ombud. Du kan följa alla ombud från Gävleborg på deras Facebooksidor. Peppa, kommentera och gilla!

MOTIONER SOM SOCIALDEMOKRATERNA I SANDVIKEN LÄMNAT IN TILL KONGRESSEN

  • A70 – Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och en grön ny giv
  • D217 – Om rättvisare omvårdnadsbidrag
  • D410 – En äldrepolitik för framtiden (gick som enskild)
  • D477 – 1177 och systemfel för vårdnadshavare
  • D524 – En vårdreform för 2000-talet (gick som enskild)
facebook Twitter Email