Motioner till distriktskongressen 2022

Sandvikens Arbetarekommun ska ha motioner till distriktskongressen 2022 senast den 30 oktober 2021 för att behandla dessa på medlemsmötet 25 november 2021.

Motionerna ska skickas via e-post till sap.sandviken@gmail.com

Notera särskilt stadgeenliga bestämmelser för motionshantering inför distriktskongress enligt grundstadgar för partidistrikt § 4 mom 15:

Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild.

facebook Twitter Email