Välj ombud till partikongressen!

Den socialdemokratiska partikongressen genomförs den 3–7 november 2021. Partikongressen består av 350 ombud och är det hösta beslutande organet i partiorganisationen.

I Gävleborg ska Socialdemokraterna utse tolv kongressombud i två valkretsar – sex ombud i varje.

 • NORRA– Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn
 • SÖDRA – Ockelbo, Hofors, Sandviken, Gävle

Här kan du läsa om kandidaterna från Sandviken.
Längst ner på sidan finns instruktioner om hur du röstar.
Om du betalat medlemsavgiften senast den 21 maj och är röstberättigad har du också fått ett mejl om detta .

OMBUDSVALET – SÅ HÄR GÅR DET TILL
Sista dag för att rösta är 23 juni!

 • Röstberättigad är medlem som har sitt huvudmedlemskap inom partidistriktet Gävleborg och hade betalat sin medlemsavgift senast den 21 maj.
 • Valet genomförs digitalt* på plattformen EasyVote
 • Kandidatpresentationer finns tillgängliga i EasyVote
 • Du ska rösta på sex (6) kandidater i din valkrets där du har ditt huvudmedlemskap

Gör så här:

 1. Öppna startsidan https://socialdemokraterna.easyvote.se/  i din webbläsare
 2. Klicka på knappen och logga in med Bank-id
 3. Välj omröstningen ’Partikongressombudsval’
  OBS! Länken fungerar endast under valperioden 3-23 juni
 4. Markera de sex (6) kandidater som du vill rösta på
 5. När du markerat sex (6) kandidater klickar du på knappen ’Rösta’
 6. Bekräfta ditt val i dialogrutan som visas på skärmen genom att klicka på knappen ’Lägg röst’.
  OBS! När du lagt rösten kan du inte ändra ditt val.

* Har du inte möjlighet att lägga dina röster i det digitala systemet?
Kontakta partidistriktets kansli senast 11 juni 026-68 82 30, alt gavleborg@socialdemokraterna.se

FRÅGOR besvaras av partidistriktets Förste ombudsman Ewa Jansson ewa.jansson@socialdemokraterna.se, 070-333 20 70 (lämna gärna röstmeddelande eller SMSa)

facebook Twitter Email