Politikfik

Tisdag 6 april kl 18.00-20.00
Tema Växtvärk
Medverkande: David Palmberg, Planarkitekt Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

David kommer att prata om planberedskap, vad det betyder och vilka utmaningar det medför, behovet av strategisk planering i Sandviken samt den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

Mötet är öppet för alla och du ansluter via denna länk: 

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83705625346
Meeting ID: 837 0562 5346 — Inget lösenord behövs

Boka in kommande Politikfik redan nu:
tisdag 4 maj
: Jobb och vuxenutbildning och tisdag 1 juni: Framtidens skola

facebook Twitter Email