Motionstider

5 januari 2021
Motioner till distriktskongressen

14 februari 2021
Motioner till arbetarekommunens årsmöte

14 februari 2021
Motioner till partikongressen

Motioner bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Motioner kan lämnas av s-förening/ -klubb eller av enskild medlem och lämnas digitalt till sap.sandviken@gmail.com

facebook Twitter Email