Arbetarekommunens årsmöte 2021

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte söndag den 28 mars 2021.

Tid, upplägg, medverkande mm avvaktar vi med tills vi vet hur läget är med Corona.

Men styrelsen har beslutat att:
– Sista dag för motioner till Arbetarekommunen är 14 februari
mejlas till sap.sandviken@gmail.com
De motioner som bordlades på årsmötet mars 2020 betraktas som inkomna till årsmötet 2021.
– De val som ska behandlas på årsmötet finns på sidan
AKTUELLA NOMINERINGAR

facebook Twitter Email