Vi vill fortsätta utveckla äldreomsorgen i Sandviken

Alla ska ha den vård och omsorg de behöver, och hur mycket pengar man har ska inte avgöra hur man behandlas eller tas om hand när man blir gammal. Det är en av de viktigaste ingångarna i socialdemokratisk politik, naturligtvis när det kommer till äldreomsorg, men även på andra områden.

För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Den pågående pandemin har visat bristerna i vår äldreomsorg. De brister som vi har pratat om och prioriterat före skattesänkningar länge nu. Det är olyckligt att det skulle behövas en så rejäl kris för att andra skulle vakna ordentligt, men nu gäller det att också agera och inte låta den här lärdomen gå till spillo. Därför är det glädjande att se en rejäl satsning på omsorgen för hela landet.

Regeringen satsar miljarder både på pengar direkt till kommunerna för omsorgen, men också pengar för att de som arbetar i omsorgen ska få chansen att utbilda sig på arbetstid för att få rätt kompetens och stärka deras kunskaper. Det är bra både för verksamheten och den anställda som då får rätt utbildning och en tryggare anställning. Villkoren inom omsorgen behöver bli bättre, både för de anställda och de äldre.

Vi socialdemokrater vill i Sandvikens kommun använda tillskottet till att fortsätta utveckla och modernisera omsorgen till gagn för omsorgstagare och anställda. Det är också viktigt att betona att det här tillskottet inte löser alla äldreomsorgens utmaningar, nu och i framtiden – vi kommer behöva fortsätta prioritera både kommunala och statliga resurser till de äldres och personalens trygghet och framför allt måste arbetet med hur vi organiserar framtidens äldreomsorg fortsätta.

Vi är glada för tillskottet, men vi behöver också skapa opinion för att mer behövs, och att rätt satsningar behöver göras – och det är inte privatiseringar.

Kerstin Almén Robert Sten
Kommunalråd (s) Ordförande Omsorgsnämnden (s)

facebook Twitter Email