Hösten 2020

Nu är semestern slut och vi går mot en höst som känns lite oviss så här långt. Arbetarekommunens månatliga medlemsmöten är inställda tills vidare men styrelsen har distansmöten i stort sett varje vecka för att stämma av läget.

Vi hoppas komma igång med Politikfik i Zoom i slutet av september. Mer information kommer så håll dig uppdaterad här eller på Facebook.

Johan jobbar på expeditionen men den är inte öppen för spontana besök. Skicka ett mejl eller ring 070-645 90 79!

Politiken stannar inte upp och det händer saker och fattas beslut lokalt, regionalt och på riksnivå. Det bästa sättet för dig att vara uppdaterad och ta del av vår information är att följa oss i sociala medier.

Facebook:    facebook.com/s.sandviken
Twitter:         twitter.com/ssandviken
Instagram:   instagram.com/s.sandviken
Hemsida:      sapsandviken/se
E-post:          sap.sandviken@gmail.com

facebook Twitter Email