Tillfällig hantering av fyllnadsval

Vi har nu som alla vet en rätt speciell situation som våra normala rutiner inte är gjorda för att hantera. Det gäller bland annat hur vi hanterar fyllnadsval när vi har tomma platser i den kommunala verksamheten. Styrelsen räknar inte med att kunna ha några fysiska medlemsmöten innan sommaren, vilket i värsta fall gör att vi inte kommer kunna fylla viktiga platser. Därför har styrelsen den 16/4 tagit beslut om hur vi ska hantera det här under den tid vi inte kan ha medlemsmöten enligt följande:

1. Nomineringsanmodan kommer gå ut som vanligt, och alla medlemmar är välkomna att föreslå kandidater.
2. Valberedningen kommer att göra sitt jobb som vanligt och lämna ett förslag.
3. Därefter så kommer Arbetarekommunens styrelse fatta beslut om vem som tar platsen istället för ett medlemsmöte.

Det här gäller självklart bara under den tid som vi är hindrade från att ha medlemsmöten, och vi kommer att löpande tillsammans med valberedningen avgöra om det fyllnadsval som ska göras kan vänta tills hösten eller måste genomföras på det här viset.

Till exempel så har vi gjort bedömningen att en vakant ordinarie plats i Högbo Bruks styrelse är så viktigt så vi måste tillsätta den så snart som möjligt, medans den vakanta ersättarplatsen i AK-styrelsen kan vänta.

AKTUELLA NOMINERINGAR

facebook Twitter Email