Det här är inget sprintlopp, det är ett maraton.

Kommunen följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Våra statliga myndigheter lyfter vikten av vår handhygien och att vi fortsatt måste hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus. Vi är oroliga över att människor ska börja slappna av nu när det bli varmt och skönt ute och vi gärna vill umgås. Det är viktigt att vi fortsätter hålla distansen mellan oss och att vi tvättar våra händer.

Det här viruset tar tid och det här är inget sprintlopp, det är ett maraton och det gäller att vi nu håller i och håller ut. Vi får inte nonchalera den här sjukdomen, den är allvarlig och vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Vi förtroendevalda får presentationer varje vecka om status kring viruset och vad som händer i kommunen, regionen och i omvärlden. Vi förbereder oss för kunna hantera hög sjukfrånvaro inom våra egna verksamheter.

Invånare i kommunen som vill hjälpa till, kan anmäla sig via kommunens hemsida. Även om man inte är utbildad inom vårdyrket så kan man hjälpa till med annat, exempelvis administrativa uppgifter eller städ. Det viktiga är att våra vårdutbildade får ägna sig åt vården.

Vi är stolta och glada över samarbetet med Sandvik som bidragit till att vi nu har tillräckligt med skyddsutrustning till vård och omsorg. Tryggheten för vår personal och våra äldre och sköra på kommunens boenden är oerhört viktig för oss.

Kerstin Almén (S),
Kommunalråd

facebook Twitter Email