Studiecirkel om biologisk mångfald

Sätra S-förening inbjuder till studiecirkel om biologisk mångfald med inriktning tätortsmiljö.

Start onsdagen 15 april klockan 18:00
Lokal meddelas senare

Studiematerialet består av boken Galen i humlor av Dave Goulson, tillsammans med material från Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Cirkeln kommer bestå av minst tre träffar, utöver en handgriplig insats mot den invasiva arten blomsterlupin. Därutöver lägga grunden till ett lokalt valmaterial om miljö och biologisk mångfald.

Ledare är Bo Jonsson S-medlem, Stensätra
Anmälan till sap.sandviken@gmail.com senast 31 mars

OBS! Då Arbetarekommunen tillhandahåller studiematerial är anmälan bindande. Den som anmäler sig men uteblir debiteras kostnaden för boken.

facebook Twitter Email