ARBETAREKOMMUNENS ÅRSMÖTE

Alla medlemmar kallas till årsmöte
Söndag 22 mars kl 10.00 – 15.00 på Folkets Hus i Sandviken

facebook Twitter Email