Motioner till distriktskongressen

I pdf-filen nedan finns fyra inkomna motioner till distriktets årskongress samt en skrivelse. Under varje motion ligger styrelsens yttrande och förslag till beslut.

Dessa kommer att behandlas av medlemsmötet torsdag 16 januari kl 18.30

Läs mer här: MOTIONER & SKRIVELSE MED YTTRANDEN

facebook Twitter Email