Inför distriktskongress 2020

Nu är det dags att fatta en del beslut inför partidistriktets årskongress som går av stapeln den 28 mars 2020 i Bollnäs. 

Nomineringar och motioner ska vara inlämnade till Arbetarekommunen senast 22 december 2019 via mejl till sap.sandviken@gmail.com.
Ange Distriktskongressen i ämnesfältet. 
Beslut tas på Arbetarekommunens medlemsmöte torsdag 16 januari 2020.

Nominering av ombud
Sandvikens Arbetarekommun har 15 ombud och 10 ersättare.

Motioner till årskongressen 
Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och ska sändas till Arbetarekommunens styrelse. Motion ska behandlas av Arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild.

Nomineringar till distriktsstyrelsen mm
Följande poster kan ni nominera till:

  • Ordförande, vice ordförande, facklig ledare, studieorganisatör, en ledamot i VU
  • 1 ledamot och 1 ersättare per Arbetarekommun till styrelsen
  • Kyrkopolitiskt råd
  • Revisorer och revisorsersättare
  • 1 ledamot och 1 ersättare per Arbetarekommun till valberedningen
  • Ordförande i valberedningen
    Lista på nuvarande valda
facebook Twitter Email