1 maj-märket är här!

Den klassiska första maj-parollen – byggd på tre ord – är en tradition med anor ända från 1903. 2019 års märke pryds även det av en tre-ordare, nämligen ”Trygghet Demokrati Sammanhållning”.

Du kan köpa märket på Politikfik 16 och 23 april, på medlemsmötet 25 april, på plakatmålningen 30 april och på 1 maj. Du kan också köpa det på expeditionen om du hör av dig och bokar en tid så att någon är på plats. Skicka ett mail till sap.sandviken@gmail.com eller på tfn: 070-645 90 79.

facebook Twitter Email