Brantingmedalj 2019

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer. Senast 7 april ska förslag vara inlämnade.Som vanligt kommer den/de som utses att få sin medalj i samband med årets 1 maj-firande.

De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen. Personen som ni vill nominera till Brantingmedaljen bör ha avslutat sitt politiska värv.

Vi vill ha förslagen skriftliga på mail tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Brantingmedaljen.

För att vi skall hinna behandla förslagen i styrelsen måste de vara inlämnade till sap.sandviken@gmail.com senast den 7 april

De som utses till Brantingmedaljörer får medaljen utdelad vid vårt program vid Folkets Hus, efter demonstrationståget i samband med talen.

facebook Twitter Email