Medlemsmöte Arbetarekommunen

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte torsdag 24 januari kl 18:30.

Lokal: Hammaren, Folkets Hus, Sandviken

På agendan:

  • Aktuella politiska läget
  • Arbetarekommunens budget 2019
  • Fyllnadsval till kommunala uppdrag
  • Val av ombud & ersättare till distriktskongressen
  • Nominering till distriktsstyrelsen mm
  • Motioner till distriktskongressen (motioner och AK-styrelsens förslag till beslut finns på länken.

Välkommen!

facebook Twitter Email