ARBETAREKOMMUNENS ÅRSMÖTE

Alla medlemmar kallas till årsmöte söndag 17 mars 2019 kl 10.00-15.00 på Folkets Hus i Sandviken. 

Anmäl deltagande till sap.sandviken@gmail.com senast 8 mars.
Vi bjuder på lunch.

Nomineringar och motioner skickas till sap.sandviken@gmail.com.
Sista dag för:
—  nomineringar till Arbetarekommunens styrelse är 4 februari.
—  motioner till Arbetarekommunen är 16 februari
Motioner till Arbetarekommunen ska handla om den lokala partiorganisationen eller om innehållet i den socialdemokratiska kommunpolitiken.

__________________________________________________________

I Arbetarekommunens styrelse ska väljas enligt följande:

Uppdrag Namn Period Kommentar
Ordförande: Patrik Lundqvist 2 år Kvarstår 1 år
Kassör Nils-Erik Svensson 2 år Nyval/Omval
Ledamöter Mattias Åsell Backlund 2 år Kvarstår 1 år
Åsa Persson 2 år Kvarstår 1 år
Robert Sten 2 år Kvarstår 1 år
Signe Brockman 2 år Nyval/Omval
Morgan Hanning 2 år Nyval/Omval
Birgitta Johansson 2 år Nyval/Omval
Lena Åman 2 år Nyval/Omval
Ersättare Lina Abo Asaad 1 år Nyval/Omval
Fredric Bergstedt 1 år Nyval/Omval
Hans-Erik Eriksson 1 år Nyval/Omval
Marie Frestadius 1 år Nyval/omval
Carina Westerberg 1 år Nyval/omval
Revisorer Margareta Wigren 1 år Nyval/Omval
Gunnar Fahlander 1 år Nyval/Omval
Åke Söderman 1 år Nyval/Omval
Revisorersättare Renate Almén 1 år Nyval/Omval
Pär Jansson 1 år Nyval/Omval
Tomas Kärnström 1 år Nyval/Omval

I Arbetarekommunens valberedning ska väljas enligt följande:

Uppdrag Namn Period Kommentar
Ordförande: Lena Broman 2 år Kvarstår 1 år
Ledamöter: Johan Sällström 2 år Nyval/omval
Anncharlott Eimasdotter 2 år Nyval/omval
Åke Söderman 2 år Nyval/omval
Lars Holst 2 år Kvarstår 1 år
Ingrid Hedin Amrén 2 år Kvarstår 1 år

I stora valberedningen ingår också AKs fackliga ledare och 1 representant från AK-styrelsen

facebook Twitter Email