Nominering av ledamot i Högbo Bruk AB

Vi vill ha in nomineringar till en ordinarie ledamot i Högbo Bruk AB för resterande period.

Vi vet att det här är väldigt tätt inpå men nomineringar behöver vara oss tillhanda senast söndagen den 25 november till sap.sandviken@gmail.com.

Beslut tas sedan på medlemsmötet den 29 november.

Vid eventuella frågor kan ni kontakta expeditionen eller valberedningens ordförande lena.broman@edu.sandviken.se.

facebook Twitter Email