Arbetarekommunens medlemsmöte

Välkommen till medlemsmötet torsdag 29 november kl 18.30.
Här hittar du mer information, förslag till dagordning samt valberedningens förslag.

Lokal: Syrenen, Folkets Hus i Sandviken (ingång endast från Köpmangatan)

På agendan: Val av ordinarie och ersättare i nämnder och styrelser 2019-2022.

Förslag till dagordning
Valberedningens förslag

Information om medlemsmötet

Det har väl inte undgått någon att vi backade i valet, och numera har ett samarbete med C och L. Även om vi samarbetat med andra tidigare så har vi nu en ny situation för oss i Sandviken där vi inte får tillsätta alls lika många presidieposter som vi är vana vid.

Det har gjort att vi alla nu fått fundera lite extra på hur vi hanterar situationen. Förhoppningsvis så slipper det här bli normalt för oss, men vi har inte haft något självklart sätt att hantera det här på.

Därför kommer vi på mötet att fatta ett beslut om hur vi ska hantera de tidigare valen nu när en del av dem inte fick en presidiepost. I bästa fall så skapar vi nu en rutin vi kan förhålla oss till i framtiden, om vi skulle hamna i samma läge framöver.

Vi har formulerat vårt förslag i vårt yttrande över valberedningens förslag enligt nedan.

För styrelsen Sandvikens AK
Patrik Lundqvist, Ordförande

____________________________________________

Yttrande över valberedningens förslag från Arbetarekommunens styrelse

Valberedningen har inte rangordnat eller numrerat sitt förslag till ledamöter och ersättare, men eftersom vi måste ha en ordning när vi väljer kandidaterna i kommunen så föreslår vi mötet att använda den ordning som valberedningen ändå skrivit namnen i som utgångspunkt för behandling av listorna.

Utöver det så föreslår vi också att de som tidigare valts till presidiekandidater, men inte fått någon sådan post, ska anses som nominerade till den nämnd de tidigare utsetts till presidiekandidater och att de om de vill kvarstå i den nämnden de kandiderade till ska få första ledamotsplatsen.

___________________________
VÄLKOMMEN!

facebook Twitter Email