Uttalande med anledning av nya avgifter i Högbo

Socialdemokraterna i Sandviken står inte bakom att införa avgifter på motionslederna i Högbo.

Området Högbo Bruk togs över av kommunen för att vara en oas, en grön lunga, för Sandvikenborna där rekreation och trivsel står i fokus.För oss är det viktigt att det förblir så, och att området är tillgängligt för alla kommuninvånare oavsett inkomst.

Vi förstår grunden till det beslut som fattats, att många utifrån kommer och tar plats i spåren helt gratis, något som då kommuninvånarna subventionerar. Skidåkare från andra delar av Sverige tar allt mer plats och bör kanske bidra med lite mer. Men då är vår starka uppfattning att det måste lösas på ett sätt som undantar medborgarna i Sandvikens kommun.

Mot den bakgrunden vill vi göra det klart för alla att vi anser att medborgarna i Sandvikens kommun fortsatt ska kunna nyttja Högbo Bruk som tidigare.

Socialdemokraterna i Sandviken

facebook Twitter Email