Ny majoritet i Sandviken

Efter några veckor med förhandlingar har Socialdemokraterna nu kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att bilda majoritet under mandatperioden 2019-2022.

Den politiska inriktningen är på en övergripande nivå och beskriver de tre fokusområden vi kommit överens om att prioritera.

  • Bryta den ökade arbetslösheten
  • Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet
  • Öka inkluderingen, sammanhållningen och framtidstron i hela kommunen

Läs hela inriktningen här.

Ordförande och vice ordförandeposter i nämnder och styrelser har fördelats så här:

NÄMND/STYRELSE Ordförande Vice ordförande
Kommunfullmäktige Socialdemokraterna Liberalerna
Kommunstyrelsen Socialdemokraterna Socialdemokraterna
Arbetslivsnämnden Centerpartiet Socialdemokraterna
Individ- o familjeomsorgsnämnden Socialdemokraterna Liberalerna
Kultur- o fritidsnämnden Liberalerna Socialdemokraterna
Kunskapsnämnden Socialdemokraterna Centerpartiet
Omsorgsnämnden Socialdemokraterna Centerpartiet
V:a G-lands Samhällsbyggnadsnämnd Socialdemokraterna Annan kommun
Överförmyndarnämnden Socialdemokraterna Annan kommun
Valnämnden Socialdemokraterna Socialdemokraterna
Göransson Arena AB Socialdemokraterna Centerpartiet
Högbo Bruk AB Liberalerna Socialdemokraterna
Sandvikenhus AB Socialdemokraterna Centerpartiet
Sandviken Energi AB Socialdemokraterna Centerpartiet

På nästa medlemsmöte torsdag 25 oktober kl 18.30 kan du få mer information och ställa frågor om det politiska läget i kommunen och på riksnivå.

 

 

 

facebook Twitter Email