DISTRIKTSÅRSKONGRESS 2019

Partidistriktets årskongress är den 27 april 2019  i Gävle. Läs mer om nomineringar av ombud, distriktsstyrelse och motioner här.

På partidistriktets årskongress har Sandvikens Arbetarekommun rätt att delta med 26 ombud. Vi ska också ha minst 15 ersättare. Efter nomineringstiden kommer dessa att väljas på medlemsmötet 24 januari 2019.

Senast 2019-01-06 ska följande vara inkommet till sap.sandviken@gmail.com

  • nomineringar av ombud och/eller ersättare
  • nomineringar till distriktsstyrelsen
  • motioner till distriktsårskongressen

SE MER INFO NEDAN

 PARTIDISTRIKTETS 114:E ÅRSKONGRESS 27 APRIL 2019 I GÄVLE

Distriktsårskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. 175 ombud från länets arbetarekommuner samlas för att fatta beslut som blir avgörande för hur partidistriktet fungerar som partiets regionala nivå. Ombud från arbetarekommunerna har således vid distriktsårskongressen ett stort ansvar för partidistriktets ledarskap, verksamhetsinriktning och utvecklingen av vår politik i länsperspektiv.

Motioner

Notera särskilt stadgeenliga bestämmelser för motionshantering inför distriktsårskongress enligt grundstadgar för partidistrikt § 4 mom 15:

”Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild.”

Nomineringar till distriktstyrelsen mm

Valda 2018
DISTRIKTSSTYRELSEN                        
Ordförande Åsa Lindestam
Vice Ordförande Peter Kärnström
Facklig ledare Patrik Lundqvist
Studieorganisatör Monica Olsson
Övrig ledamot VU Åsa Wiklund-Lång
Bollnäs ledamot Kristoffer Lindberg
ersättare Erika Engberg
Gävle ledamot Elin Lundgren
ersättare Lars Öberg
Hofors ledamot Kenneth Axling
ersättare Tiina Kauppi
Hudiksvall ledamot Martin Nyman
ersättare Annika Huber
Ljusdal ledamot Stina Bohlin
ersättare Kjell Nilsson
Nordanstig ledamot Ola Wigg
ersättare Bente Sandström
Ockelbo ledamot Magnus Jonsson
ersättare Anna Schönning
Ovanåker ledamot Maria Rens
ersättare Patrik Bossen
Sandviken ledamot Robert Sten
ersättare Marie Frestadius
Söderhamn ledamot Helena Gehlin
ersättare Johannes Tyve

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT

Verkställande utskottet består av ordförande, vice ordförande, facklig ledare, studieorganisatör samt ytterligare en ledamot (se ovan).

KYRKOPOLITISKT RÅD  
Ordförande Robert Krantz
10 ledamöter Tor Jonsson
                        Jonas Frost
                        Sven-Inge Hallström
                        Anita Drugge
                        Christer Johnsson
                        Lena Åhlander
                        Inger Elisson Wigö
                        Erik Björk
                        Ann-Christin Persson Gegorgsdotter
Mattias Benke
REVISORER

3 revisorer

Margareta Wigren (granskare av lokalt partistöd)

Hans Olov Olsson

Carina Blank                        

3 revisorsersättare Marie Rasjö
                        Bengt Valdemarsson 
                        Anna Fencker Lang

 

facebook Twitter Email