Svar på Thomas uppmaning till politiker

Svar på Thomas uppmaning till politiker i Sandvikens kommun: Dags att ge tillbaka till oss i ytterområdena!

Hej Thomas!

Vi beklagar att du känner dig åsidosatt och orättvist behandlad. Att du tycker att alla satsningar som görs i kommunen hamnar i centrala Sandviken. Du är tyvärr inte ensam om den här känslan. Det är vi Socialdemokrater väl medvetna om. Riktigt vad det beror på kan vi inte förklara. Hade vi svaret så skulle vi lösa många problem som uppstått det senaste årtiondet i vårt land, men även i övriga Europa. Det vi ser är ett allvarligt hot mot vår demokrati. Vi och Dom är aldrig bra, det finns bara Vi. Ska vi lösa detta så måste vi göra det tillsammans.

Vi håller inte med dig i ditt resonemang om att det är dags att ge tillbaka. Vi sossar är för en solidarisk politik, det innebär att vi prioriterar satsningar där behoven finns. Just nu har kommunen stora behov av tex förskolelokaler, vi bygger en ny modern förskola i Storvik för 48 miljoner kronor och reinvesterar i 16 miljoner kronor i Bullerbyns förskola. Kommunen har också byggt en förskola i Järbo för 47 miljoner kronor. I sammanhanget kan också nämnas att det byggs 20 lägenheter i Järbo, vi ser som sagt kommunen som en helhet.

Problemet med skolan som du nämner är ett bekymmer över hela landet. Enligt uppgift kommer det att fattas ca 80 000 lärare fram till 2035. Där måste vi hitta nya lösningar, men det kommer också att behövas förändringar i lagstiftningen, som tex på vad som gäller för undervisning på distans. Du kanske har hört talats om “Skola 2025”, det är en utredning som kommer i början på nästa år. När den ligger på bordet är det för oss väldigt viktigt att föra dialog med de som är berörda. Vårt fokus är, och kommer alltid att vara, en kvalitativ och likvärdig utbildning för våra barn och ungdomar.

Det har varit en lång diskussion angående hallen i Storvik. Kultur och Fritid har gjort en utredning och tittat på vilket behov som är störst och just nu är det en gymnastikhall för barn och ungdomar som gymnastiserar. Det är vår prioritering i dagsläget. För att vi ska få ut maximalt av de pengar vi investerar så måste övriga hallar planeras i samråd med skolan. Viktigt att säga är att vi inte sagt nej till en hall i Storvik.

Vi har samma mål Thomas! Vi vill också vara möjliggörare för utvecklingen i kommunen och vi vill se positiva krafter växa i vårt samhälle.

Vi Socialdemokrater vill ha en stark gemensam välfärd utan vinstsyfte där hög kvalitet går före skattesänkningar!

Med vänlig hälsning!
Kerstin Almén och Peter Kärnström Kommunalråd för Socialdemokraterna i Sandvikens Kommun

facebook Twitter Email