Nominera kongressombud

Nu kan du förslå kandidater inför ombudsvalet! Det är partiets medlemmar som föreslår kandidater till valsedlarna och sista dag är 30 september.

Den 22-24 mars 2019 genomförs partikongressen i Örebro. Partikongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Vart annat år samlas 350 ombud från de socialdemokratiska partidistrikten i hela landet för att debattera och besluta om sådant som ska gälla i hela vårt parti.

En kongress handlar om spännande, intressanta, svåra politiska överväganden och denna gång när vår kongress samlas har det gått ett halvår sedan de allmänna valen i september 2018 samtidigt som det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Den kongress som genomförs år efter ett allmänt val ska enligt partiets stadgar ha ett mindre format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att kongressen genomförs under en helg och har ett tematiskt upplägg där partistyrelsen ytterst beslutar om vad som ska avhandlas under kongressen.

Vilka ombud ska representera Socialdemokraterna Gävleborg på partikongressen 2019?

På partikongressen 2019 ska Socialdemokraterna Gävleborg representeras av 13 ombud som väljs genom en omröstning där alla som är registrerade med betald medlemsavgift senast den 31 augusti 2018 kan delta. Mer information om detta kommer i samband med att valsedlar och röstkort skickas ut under första halvan av november.

Nu kan du förslå kandidater inför ombudsvalet!

Det är partiets medlemmar som föreslår kandidater till valsedlarna. Alla som var registrerade med betald medlemsavgift den 31 juli 2018 kan föreslå vilka partikamrater som ska finnas på valsedeln i den valkrets där man har sitt medlemskap.

Vill du föreslå en kandidat? Så här gör du!

1.   Ta kontakt med den du vill föreslå och fråga.

Innan du föreslår en person som kandidat till ombudsvalet måste du vara säker på att den personen verkligen vill ställa upp i valet. Personen ska givetvis vara medlem i vårt parti och ni ska tillhöra samma valkrets (=arbetarekommun).

2.   Skicka din kandidats personuppgifter till partidistriktets kansli senast den 30 september

Om den du tillfrågat ställer upp skickar du in den personens namn, personnummer, mobilnummer och e-postadress till gavleborg@socialdemokraterna.se eller till Socialdemokraterna Gävleborg, Joe Hill-platsen 3, 80250 GÄVLE.

Frågor?

Kontakta partidistriktets Förste ombudsman, Ewa Jansson, 070-333 20 70.

facebook Twitter Email