Fem viktiga satsningar!

Sandvikens kommun är en fin plats att bo och leva på. Men som alla andra så har vi problem som ännu inte är lösta. Vi vill därför speciellt lyfta fem särskilt viktiga satsningar.

Vi ska fortsätta att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gör vi genom bland annat feriejobb och krav på praktikplatser när kommunen upphandlar tjänster av olika företag, så att ungdomar ska få en extra chans att prova på arbetslivet. Alla som kan ska ha möjlighet att ha ett jobb att gå till och en egen försörjning. Ett arbete ger egen inkomst, gemenskap och utveckling och är en positiv och viktig nyckel till att själv styra över sitt liv.

Vi ska anställa fältassistenter för att arbeta med ungdomar som behöver samhällets stöd, som ett komplement till de åtgärder som redan görs med tex SIF, centrumvärdarna och väktare. Alla ska kunna känna sig trygga i hela kommunen.

Vi ska rusta upp kanalen i Sandviken mellan Dal-Britas damm och Gävlevägen. Kanalen är en viktig kulturmiljö i Sandviken som påminner om hela kommunens historia. Det går inte att tänka på Sandviken utan att tänka på järnverket och hur mycket det betytt för bygdens tillkomst, och utan kanalen inget Sandviken. Dessutom så är det en vacker pärla mitt i staden som bör uppmärksammas mer.

Vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten i Sandviken, alla ungdomar har rätt till en så bra utbildning som möjligt, och att gå ut med godkända betyg. Målet går inte att tumma på, och vi har tagit steg ditåt de senaste åren, men vi har lång väg kvar. Vi vill satsa ytterligare på fler förskolor, som lägger grunden för resten av skoltiden. Vi vill stärka lärarens roll i skolan, bland annat genom att minska den administrativa bördan och ge möjligheter för lärarna att lägga mer krut i klassrummet.

För att hela kommunen ska leva och utvecklas vill vi säkra och stötta viktiga mötesplatser runt om i kommunen. Det handlar till exempel om biblioteket i Storvik och mötesplatser i Järbo och Österfärnebo. Dessutom så ska vi fortsätta det viktiga arbetet med att bygga ut bredbandsnätet och ta fram ett landsbygdsprogram för att sätta fokus på hela kommunen.

Rösta för framtidens Sandviken, rösta på Socialdemokraterna!

Socialdemokraterna Sandviken

facebook Twitter Email