Handslag mellan S i Gävleborg & Kommunal Mitt

Socialdemokraterna i Gävleborg och Kommunal Mitt är överens, tryggheten och möjligheten att påverka sin situation på jobbet måste öka.

Därför har vi gjort ett handslag som syftar till att stärka möjligheten för inflytande, och ge fler tryggare anställningar.

Men det stannar inte där, vi vill också lova alla som fullföljer sin utbildning en anställning när de går ut gymnasiet. Det ger trygghet i ungas utbildningsval och stabilitet på arbetsplatserna.

  • Införa utbildningskontrakt för de elever som utbildar sig till undersköterska genom en utbildningsanordnare i Vård- och omsorgscollege eller utbildar sig till barnskötare på gymnasiets Barn- och Fritidsprogram.
  • Ett gemensamt lokalt arbete ska starta för att förbättra inflytande och medbestämmande för alla yrken inom Kommunals avtalsområde, genom att partsgemensamt upprätta en handlingsplan.
  • Alla anställningar ska vara trygga och övergång till tillsvidareanställningar ska alltid ske efter 720 dagar oavsett anställningsform, och stapling av visstids-anställningar ska inte förekomma.

 

facebook Twitter Email