Gunilla Gillström

Gunilla är nu ordförande för Överförmyndarnämnden i Sandviken.

Nämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Lyssna på Socialdemokraternas kandidat till ordförandeposten för kommande mandatperiod.

facebook Twitter Email