Valmanifest 2019-2022

Läs vårt valmanifest för de kommande fyra åren på svenska eller läs en kortare version på tolv andra språk.
Read our election manifesto in swedish or read a shorter version in twelve different languages.

Svenska
Arabiska

Burmesiska

Engelska

Farsi

Finska

Kurmanji

Ryska

Somaliska

Sorani

Thai

Tigrinja

Turkiska

facebook Twitter Email