Val av presidiekandidater

På medlemsmötet 31 maj valdes våra kandidater till presidieposter i nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande: Monica Jacobsson
Vice ordförande: Mikael Berg

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Kärnström
Vice ordförande: Kerstin Almén

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ordförande: Mona Davik
Vice ordförande: Morgan Hanning

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN
Ordförande: Hans-Olov Frestadius
Vice ordförande: Lena Erixon

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande: Ulf Gillström
Vice ordförande: Birgitta Johansson

KUNSKAPSNÄMNDEN
Ordförande: Lars Karlsson
Vice ordförande: Linda Pettersson Lind

OMSORGSNÄMNDEN
Ordförande: Robert Sten
Vice ordförande: Jenny Bäckman

VALNÄMNDEN
Ordförande: Gunilla Gillström
Vice ordförande: Åke Söderman

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Ordförande: Carina Westerberg
Vice ordförande utses av annan kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande: Gunilla Gillström
Vice ordförande utses av annan kommun

GÖRANSSON ARENA AB
Ordförande: Håkan Stadin
Vice ordförande: Marie Lind

HÖGBO BRUK AB
Ordförande: Hans-Erik Eriksson
Vice ordförande: Anna-Mia Ericsson Lindelöf

SANDVIKEN ENERGI AB
Ordförande: Tomas Kärnström
Vice ordförande: Marie Frestadius

SANDVIKENHUS AB
Ordförande: Lena Åman
Vice ordförande: Nils-Erik Svensson

facebook Twitter Email